THỰC ĐƠN 2: 2.260.000 VNĐ

1/ Gỏi Thái Hải Sản
Seafood Salad with “Thailand” Style
2/ Bò Cuốn Phô Mai
Wrapped Beef with Cheese
3/ Cá Điêu Hồng Hấp Hồng Kông
Steamed “Dieu Hong” Fish with “Hong Kong” Style
4/ Lẩu Ðặc Sản Dinh Dưỡng Quá Ngon
Special Nutrition Hot Pot with “Qua Ngon” Style
5/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits